//, 'js/analytics.js' //

Komponenty k zabezpečení objektů

Základem každé EZS je soustava detektorů a ovládacích prvků zajišťující funkčnost celého systému.
 

1. Základní bezpečnostní detektory

 • pohybové detektory - tyto detektory reagují na teplo a na pohyb. Jejich použití je možné dle konstrukce jak pro vnitřní, tak pro venkovní prostory. Základním rozlišením pro samotné použití je výseč (úhel) detekovaného prostoru. Tato výseč detekovaného prostoru je od úhlu od 10° (záclonové) až po 360° (kruhové).

 • magnetické detektory – základem detekce u magnetických detektorů je mechanické rozpojení kontaktů. Tyto detektory se používají na zajištění mechanických zábran objektu (okna, dveře, vrata, světlíky).
   
 • požární detektory – důležitá součást EZS pro vlastní ochranu nejen objektu, ale i života. Základem detekce je monitorování vzniku požáru, a to zakouřením prostor. Jeho citlivost je tak velká, že může být aktivován i kouřem z cigarety.
   
 • plynové detektory - důležitá součást EZS pro vlastní ochranu života. V případě, kdy je v domácnosti plynový spotřebič měl by být tento detektor umístněn právě do prostor s tímto spotřebičem. Detektor detekuje plyny CO, zemní plyn, propan butan.
   
 • paniková tlačítka – jednoduché zařízení, které ve spojení s EZS chrání Váš život, případně život Vašich blízkých. Tlačítko pomoci není určeno jen pro případ přepadení či napadení zločincem, ale je určeno i pro přivolání pomoci například při zdravotních potížích. Osoba, která má takovéto tlačítko u sebe, nikdy nezůstane bez pomoci.

   

2. Ovládací prvky EZS

Pro snadné ovládání systému EZS jsou určené ovládací prvky:

 • ovládací klávesnice – slouží k ovládání systému EZS, a to jak po stránce uživatelské, tak po stránce technické. Pomocí této klávesnice tedy můžete odkódovat nebo zakódovat systém (nebo jeho část), ale také provádíte úkony spojené s instalací zařízení například – přidání či odebrání detektoru do systému, stanovení příchodových a odchodových intervalů, nastavení funkčnosti jednotlivých detektorů, prohlížení historie EZS atd.,
   
 • externí ovládací klávesnice – slouží k uživatelskému ovládání EZS, je možné ji umístnit kdekoliv, a z této klávesnice není možné programování EZS. Použitím této klávesnice významně zvyšujete bezpečnost Vašeho objektu,
   
 • externí venkovní klávesnice – slouží k uživatelskému ovládání EZS je možné ji umístnit do venkovních prostor. Pomocí této klávesnice není možné programování EZS. Použitím této klávesnice významně zvyšujete bezpečnost Vašeho objektu a to tím, že nemusíte v systému zadávat příchodové/odchodové intervaly,
   
 • dálkové ovladače (klíčenky) – velice významný prvek pro ovládání EZS. Na ovladači pohodlně objekt odkódujete/zakódujete, a to pouze stiskem jednoho příslušného tlačítka. Nespornou výhodou je možnost zakódování vybrané části objektu. Můžete tedy pouze stiskem tlačítka zakódovat tu část EZS, ve které se nepohybujete (v noci například můžete zakódovat přízemí domu a bezpečně spát),
   
 • ovládání pomocí mobilního telefonu – systém EZS umožňuje zakódování/odkódování na dálku pomocí mobilního telefonu. Můžete tedy odkódovat objekt například z dovolené a umožnit tak přístup například opravářům. Po jejich odchodu stejným způsobem pak objekt znovu zabezpečíte.

   

3. Výstražné komponenty EZS

 • vnitřní siréna – důležitá součást EZS. V případě poplachu se siréna rozezvučí nepřeslechnutelným zvukem. Takto Vás EZS upozorní na „nezvané hosty“ pokud jste doma, případně znepříjemní jejich pobyt. Nezanedbatelná funkce je pak při vyhlášení požárního či plynového poplachu, když jste doma a okamžitě jste o nebezpečí informováni,
   
 • venkovní siréna – další důležitá součást EZS. V případě poplachu a Vaší nepřítomnosti upozorní Vaše okolí na poplach a pokud jsou Vaši sousedé rozumní, mohou zabránit škodám na Vašem majetku.
   

Při výběru a sestavování jednotlivých komponentů EZS Vám nabízíme konzultaci zdarma a celý systém sestavíme přesně dle Vašich potřeb. Při sestavování setu se řídíme potřebami a rozpočtem klienta. V mnoha případech je set, který doporučíme plně vyhovující a finančně výhodnější než set původně navrhnutý zákazníkem.

Bauhaus T- Mobile Hornbach ArcelorMittal
Potřebujete poradit?

Potřebujet poradit s výběrem vhodného produktu nebo služby? Zanechte nám Vaše kontaktní údaje, stručně popište svůj dotaz a my Vám s výběrem rádi pomůžeme.